نمونه ای از مشاوره های تخصصی انجام شده درخصوص تهیه لایحه توجیه تاخیرات در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی (تهیه لایحه توجیه تاخیرات) در پتروشیمی ایلام به شماره قراردادی NSP-92-104

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی در واحدهای یوتیلیتی فاز 14پارس جنوبی به شماره قرارداد NSA-92-107

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی (تهیه لایحه توجیه تاخیرات) در فاز 14 پارس جنوبی به شماره قرارداد 4900-11-92

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی (تهیه لایحه توجیه تاخیرات) در فازهای 15-16 پارس جنوبی به شماره قرارداد NSP-92-101

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی در پروژه سد عباس آباد به شماره قرارداد NSA-94-103

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی در پروژه سد قیزقلعه سی به شماره قرارداد NSA-94-107

• “ارائه خدمات مشاوره تخصصی در پروژه سد وشمگیر به شماره قرارداد NSA-94-106

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی در پروژه فازهای های 20 و 21 پارس جنوبی به شماره قرارداد NSA-95-101

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی (تهیه لایحه توجیه تاخیرات) در قرارداد خط لوله زیر زمینی فاز 19 پارس جنوبی به شماره قرارداد NSA-95-10

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی در پروژه خرید پکیج های بازیافت فاضلاب بهداشتی و صنعتی بندرماهشهر به شماره قراردادی NSA-94-112

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی (تهیه لایحه توجیه تاخیرات) در پروژه ” ساخت و نصب پکیج های بازیافت فاضلاب بهداشتی و صنعتی بندرماهشهر ” به شماره قراردادی NSA-94-113

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی در نیروگاه بندر عباس به شماره قراردادی NSA-96-109

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی در پروژه ” ساخت شیرآلات توپی سایز بالا ” به شماره قراردادی 94079

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی در پتروشیمی سیراف به شماره قراردادی NSA-97-106

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی در پروژه های ایران خودرو به شماره قراردادی NSA-97-105

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی در قرارداد خط لوله 22 اینچ به شماره قراردادی NSA-98-107

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی و راه اندازی و راهبری دفتر امور پیمان در پتروشیمی ایلام به شماره قراردادی NSA-98-110

• ارائه خدمات مشاوره تخصصی در قرارداد ساخت ساختمان مهمانسرا پتروشیمی لردگان به شماره قراردادی NSA-98-111